Privacy statement

Netl B.V. verzorgt de recreatieboekingen in opdracht van Netl Camping Kallumaan V.O.F.

Netl BV, gevestigd aan Leemringweg 19-2 8317RD Kraggenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Netl BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Adres
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Netl BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Reserveren van een verblijf of evenement bij Netl
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Netl BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netl BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Netl BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Netl BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netl BV gebruikt alleen technische en functionele cookies op www.netl.nl. En analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netl BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

Contactgegevens
Netl Camping Kallumaan
Leemringweg 19 – 2
8317 RD Kraggenburg
www.kallumaan.nl

Weekenden

In deze periode zijn verschillende stekkies open voor een borrel of een heerlijke hap. Er zullen vanaf september wel wat minder activiteiten op de agenda staan. We doen er alles aan om alle horeca open te houden. Bekijk hier de openingstijden, de sluittijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de drukte.

Midweken

We doen er alles aan om alle horeca in deze periode open te houden. hier de openingstijden, de sluittijden kunnen variëren en zijn afhankelijk van de drukte. Er zullen vanaf september wel wat minder activiteiten op de agenda staan, maar alle wateractiviteiten blijven toegankelijk.